Uppskjuten renovering av garaget

29 juni 2022

Styrelsen har beslutat att skjuta upp den renovering av garaget som var planerad till 2024. Det innebär att garageplatser INTE kommer sägas upp i höst utan att detta dröjer åtminstone ett år. 

Det huvudsakliga skälet till beslutet är att föreningen måste prioritera en insats för delar av våra avloppsrör (stickrör) som går under fastigheterna och som måste repareras (med relining) inom en snar framtid. Om detta skjuts upp riskerar den åtgärden bli väldigt mycket dyrare och långt mer omständligt. 

Vi har också nu fördelen att följa vår grannförening BRF Vingens renoveringsprocess av sitt garage och dra lärdom av den. 

Efter mer underlag från våra entreprenörer så är det möjligt att vissa mer riktade insatser kommer göras i garaget innan den mer omfattande renoveringen sker. Mer information om detta kommer framöver. 

Kontakta gärna styrelsen om ni har frågor angående detta. 

Hälsar 

Styrelsen