Kallelse till föreningsstämma BRF Senaten

19 maj 2024

HSB bostadsrättsförening Brf Senaten i Nacka kallar härmed samtliga medlemmar till ordinarie föreningsstämma. 

Datum: 2024-06-05
Tid: kl 19.00.
Plats: Gårdshuset, Kantatvägen 1-11, Nacka

 Läs hela kallelse samt dagordning i dokument nedan.