Ny avgifter för bastun from 1 januari 2020

19 december 2019

Från och med 1 januari 2020 kommer en kostnad för bastun på 300 kronor per kalenderår att införas.

Har du tillgång på din nyckelbricka kommer du att debiteras 300 kronor på kvartal tvås avgiftsavier framöver. Uppsägning för kommande år ska göras senast 31/12.

Oavsett när på året ansökan om tillgång till bastun görs blir kostnaden 300 kronor. 

Du som 2019 haft tillgång till bastun kommer inte att debiteras för 2020 då deposition är erlagd och för 2021 200 kronor och därefter 300 kronor per år.

 


Till nyhetslistan