Vad är en störning?

09 mars 2016 Vad är störningar? Vad är det egentligen som gäller? Vad räknas som störningar?

I sitt boende får bostadsrättshavaren och de personer som besöker, bor hos denne eller hyr av denne i andra hand inte utsätta andra boende för störningar som kan inverka menligt på de boendes hälsa eller boendemiljö till en sådan grad att det inte rimligen bör tålas.
Den boende ska dessutom iaktta vad som krävs för att bevara sundhet, ordning och gott skick inom fastigheten samt följa de ordningsregler bostadsrättsföreningen satt upp.

Störningar kan vara av skilda slag t.ex. ljud, lukter eller hotfulla beteenden. Bedömningen av huruvida en störning föreligger ska ske objektivt utan hänsyn till den drabbades personliga förutsättningar. Att en person inte tål grannens balkongrökning p.g.a. sin astma eller att en person med sömnsvårigheter hålls vaken av fotsteg från grannen ovanför gör alltså inte att omständigheterna ska anses som störningar även om personerna i praktiken blir störda.

Bedömningen får ske utifrån vad som man rimligen bör tåla i ett hus av typen man bor i. I ett flerbostadshus får man t.ex. tåla att barn med kolik skriker på natten ibland, att nattjobbare lagar mat och duschar mitt i natten samt att folk spelar musik dagtid.

Några generella regler, t.ex. att det ska vara tyst efter kl 22 finns inte. Bostadsrättsföreningen får dock sätta upp ordningsregler, men de ska överensstämma med ortens sed och saknar annars verkan. För långtgående regler som t.ex. förbjuder husdjur, tobaksrökning eller användning av toaletten nattetid torde sakna verkan.

Grannen stör mig, vad kan jag göra?

Som bostadsrättshavare ska du alltid börja med att tala med din granne så denna är medveten om att den stör.


Till nyhetslistan