Kallelse till föreningsstämma BRF Senaten

07 maj 2023

HSB bostadsrättsförening Brf Senaten i Nacka kallar härmed samtliga medlemmar till ordinarie föreningsstämma. 

Datum: 2023-05-23
Tid: kl 19.00.
Plats: Gårdshuset, Kantatvägen 1-11, Nacka

 Läs hela kallelse samt dagordning i dokument nedan.