Individuell mätning samt debitering av el

Föreningens medlemmar har från Jan 2013 själva stått för kostnaden för förbrukad el i respektive lägenheter. Alla har också haft möjlighet att genom internet följa upp samt påverka den egna elförbrukningen.

Var med och påverka!

Är du nyinflyttad eller saknar inloggningsuppgifter, kontakta styrelsen för nytt användarnamn och lösenord samt manual om hur du via internet kan se över din elförbrukning!

På den här länken "Energimyndigheten" kan DU läsa om olika tips på hur DU sänker DIN energiförbrukning.