Mäklarinformation

Här hittar Du det mesta Du behöver veta vid en överlåtelse av en lägenhet i vår bostadsrättsförening.

Mycket av den ekonomiska information som eftersöks av mäklare återfinna i föreningens årsredovisningar. Dessa finns på föreningens hemsida under fliken Föreningen/Årsredovisningar.

De avgifter och hyror som anges nedan är de som gäller för innevarande år, 2022.

Avgifter
Månadsavgiften har under de senaste åren höjts med 2 % - 3 % per år. För en prognos hänvisas till årsredovisningen. Överlåtelseavgiften är 1 190 kr och pantsättningsavgiften är 476 kr.

I den mån månadsavgifter och andra avgifter förändras sker detta vid ett årsskifte. Avgiftshöjningen per 1 januari 2022 är 2 % för såväl månadsavgiften som garagehyrorna.

Bostadsrättstillägg
Föreningen har tecknat en bostadsrättstilläggsförsäkring som gäller för alla föreningens bostadsrättslägenheter.

Bredband
I lägenheterna finns ett bredbandsuttag, som är anslutet till Sollentuna Energis stadsnät. Via detta nät kan medlemmen välja att ansluta sig till något av ett urval av leverantörer av bredbandstjänster. Det går också att få bredband från Com Hem via det s.k. "3 hål i väggen”-uttaget.

Däckförråd
Det finns ett däckförråd i garaget. Det kostar 250 kr/plats och år.

Elavtal
Föreningen har ett gemensamt elavtal för alla lägenheter och f.n. ett avtal med fast pris fram t.o.m. 2024-12-31.

Förråd
Till varje lägenhet hör ett källarförråd. Det finns ytterligare ett mindre antal källarförråd som medlemmarna kan hyra i mån av tillgång.

Gemensamma utrymmen
Det finns barnvagnsförråd, cykelförråd, miljöstation (för hushållssopor, glas, plast m.m.), grovsoprum, tvättstugor samt ett s.k. Återbruk, där medlemmarna kan lämna föremål som de inte längre har användning för men som någon annan medlem kan ha glädje av.

Hushållsel
Det finns en elmätare i varje lägenhet. Kostnaden för hushållselen debiteras varje månad i efterskott.

Investeringar/renoveringar
Genomförda renoverings- och förbättringsåtgärder under de senaste tio åren samt vad som planeras för de närmaste åren framgår av årsredovisningen.

Juridisk person
En juridisk person godkänns inte som medlem i föreningen.

Kabel-TV
Föreningen har avtal med Com Hem, vilket ger varje medlem tillgång till ett antal digitala TV-kanaler.

Månadsavgiften – vad ingår?
I månadsavgiften ingår: värme, vatten, kabel-TV, el för motorvärmare i kallgaraget och bostadsrättstilläggsförsäkring.

Parkering
Det finns

-        222 garageplatser i kallgarage, 480 kr/plats och månad med uttag för motorvärmare

-        20 MC-platser i kallgarage, 113 kr/plats och månad

-        2 parkeringsplatser utomhus, 318 kr/plats och månad

-        14 platser för gästparkering i kallgarage, avgiftsbelagda, första timmen gratis

Av garageplatserna i kallgaraget är ett mindre antal platser utrustade med uttag för laddning av el-bil, 567 kr/plats och månad. Kostnaden för el tillkommer. Utöver de befintliga garageplatserna utrustade med uttag för el-bilsladdning kan ytterligare garageplatser installeras med c:a en månads förvarning.

För dagsaktuell information om beläggningen av garageplatser, MC-platser, parkeringsplatser utomhus och garageplatser med uttag för el-bilsladdning hänvisas till HSB Stockholms Kundtjänst, 08-442 11 00.

Stambyte
Ett stambyte i foreningens 18 bostadshus avslutades vid halvårsskiftet 2022. Under tredje kvartalet kommer utemiljön att återställas.

Telefoni

Det finns uttag för fast telefon via Telias kopparnät i varje lägenhet.

Tvättstugor
Det finns fem tvättstugor, i hus 31, 37, 41, 55 och 63. Där utöver finns det en grovtvättstuga i hus 39.

Äkta eller oäkta förening
Föreningen är en s.k. äkta förening.