Viktig information om Vattenskador i Badrum & Kök!

Fuktskador i badrum medför stora kostnader för föreningen och för dig som medlem. Man beräknar att kostnaden för vattenskador i Sverige är omkring 10 miljarder kronor per år. Erfarenheten visar också att i stort sett alla vattenskador beror på ett felaktigt, eller i vissa fall helt undermåligt arbete.

Föreningen har på senare tid (2012-2013) haft en rad felanmälningar för stopp i avloppen. Dessa medför stora och onödiga kostnader för föreningen som i flera fall kan förebyggas och undvikas. För allas bästa ber vi dig att tänka på vad du slänger/sköljer i avloppen.
Framöver kommer föreningen också att debitera medlem kostnaden för åtgärd för avloppsstopp som förorsakas p.g.a oaktsamhet.

Bra att veta för att förebygga stopp i avlopp:

Anmäl om möjligt begynnande avloppsstopp i tid så att stoppet inte behöver åtgärdas akut på kvällar och helger då det medför stora kostnader för föreningen!

 Kök 

  • Spola ej ned fett i avloppen. Torka ur stekpannor och dylikt ifrån fett innan avsköljning
  • Häll ej ned kaffesump
  • Använd aldrig kemiska preparat
  • Pressa ej ned matrester och dylikt genom silarna i diskhon

Badrum

  • I toaletten får endast toapapper slängas: ej hushållspapper, bindor, örontopsar, våtservetter (baby wipes), trasor mm.
  • Var vaksam på de s.k. ”dofthållarna” som hänges över toalettringen. Det är väldigt
    lätt att de ramlar ner i toaletten och orsakar stopp i ledningar.
  • Använd aldrig kemiska preparat.
  • Tänk på att regelbundet rengöra golvbrunn samt vattenlås i tvättställen.

 

Klicka här för "Informationsfilm om rensning badrumsbrunnar"

Klicka här för "informationsfilm om rensning vattenlås i tvättställ"

 

Ska du renovera/bygga om ditt badrum, är det styrelsens krav att arbetet utförs på ett fackmannamässigt sätt och enligt gällande regler och bestämmelser.

Kom även ihåg att innan du påbörjar en stor renovering eller ombyggnad ska du informera styrelsen om detta. Blanketter för ansökan om bygglov hittar du på föreningens hemsida www.sjohasten.se, under ”Blanketter”. Där kan du även läsa mer om föreningens regler för reparationer under ”Regler för Reparation och Underhåll”.

 

 

Styrelsen har med hjälp av HSB tagit fram viktig information om hur du som boende kan se över skicket på lägenhetens vatten- och avloppsledningar och därmed minska riskerna för eventuella vattenskador. (se nedan!)