Nyheter

2021-12-28: Information om föreningens passersystem VAKA finns i dokument "Passersystemet VAKA - Brf Sjöhästen (2021 12 28)", se länken längre ned på sidan!

 https://www.hsb.se/norrastorstockholm/brf/sjohasten/ordnings---trivselregler/passersystemet-vaka/