Industrihistoria - Tangen

Följande text är hämtad ur tidskrift från hembygdsföreningen.

Tangen 1896 - 1956

Namnet Tangen kommer från en ort utanför Bergen i Norge.
Tangen, som också den biten av udden kallas börjar som en filial till AB Skandinaviska Trådgardinfabriken. Fabriken anläggs alldeles intill den Smithska villan på udden. Med den kommer också många arbetare från Norge hit. Även många svenskar får sin sysselsättning här under nära 60 års tid. År 1897 har Tangen totalt 100 personer anställda. Eftersom trådgardinfabriken ger arbete åt många kvinnor, blir könsfördelningen genast jämnare i området. Benmjölsfabriken har ju många ungkarlar som bor i Långa Raden.

1925
När Svenska Handelsbanken tar över fabriken 1925 kallar man den helt enkelt för Tangens Gardinfabrik AB. 30 procent av de anställda har nu bostäderna inom 15 minuters gångavstånd. 70 procent har högst 2 km att gå till Tangen från sina hem.

1956
Trådgardinerna tappar marknad. Tangens Gardinfabrik läggs ner.

Svenska Philips köper byggnaden som så småningom NK Kristensson övertar och använder fram till rivningen.

Husen i Tangen är byggda mellan åren 1985-1987.