Valberedning

Valberedningen tillsätts av årsmötet. Dess uppdrag är att, på nästa årsmöte, ge förslag på en bra sammansatt styrelse, bra revisorer och eventuella övriga funktionärer nämnda i stadgarna. Hur val av valberedning går till och hur många personer den ska bestå av anges också i stadgarna.

Valberedningens förslag läggs fram till Tangens medlemmar för beslut på årsmötet.

Kandidera eller föreslå kandidat till styrelseuppdrag

Ta vara på din möjlighet att påverka hur vårt boende utvecklas och förvaltas genom att engagera dig i styrelsearbetet eller föreslå en kandidat! 

Information om styrelsens olika ansvarsområden hittar du här på hemsidan under rubriken Styrelse .

Anmäl ditt intresse för kandidatur till styrelseuppdrag genom att ladda ned och fylla i formulär nedan, Intresseanmälan valberedningen. 

Föreslå kandidat till styrelsen genom att mejla till valberedningen på: valberedning.tangen@gmail.com eller lägg ett brev märkt "Valberedningen" i Tangens brevlåda utanför port 59. 

Välkommen att kontakta valberedningen för frågor!

Valberedning 2023

Maria Forstén (ordförande) 
Katarina Pousette 
Rolf Lindblad

Intresseanmälan valberedningen