Mäklarinformation - Frågor och svar

Föreningens namn och organisationsnummer:

HSB Bostadsrättsförening Tangen i Stockholm. Organisationsnummer 716418-6939

Vilket år bildades föreningen?

1985

Är föreningen en äkta bostadsrättsförening?

Ja

Äger föreningen marken?

Ja

Hur många bostadsrätter/hyresrätter/lokaler finns i föreningen?

304 bostadsrätter och 21 lokaler (2 förskolor. 2 kontorslokaler, samt extra förråd som hyrs ut)

Accepterar föreningen Juridisk person som medlem vid förvärv för bostadsändamål?

Nej

Accepterar föreningen delat ägandeskap, tex att en förälder står med på kontraktet åt sitt barn?

Oftast OK. Avgörs från fall till fall. Barnet måste vara myndigt och äga minst 10%.

Tar föreningen eller förvaltaren ut någon överlåtelse- eller pantsättningsavgift?

Överlåtelseavgift på 3,5% av gällande prisbasbelopp debiteras säljaren. Pantsättningsavgift på 1,5% av gällande prisbasbelopp debiteras köparen.

Har föreningen beslutat om någon avgiftshöjning eller sänkning den närmaste tiden?

Föreningen bestämde sig för att höja avgifterna med 10% per januari 1, 2023. Det finns i dagsläget inga ytterligare avgiftsförändringar aviserade men med tanke på ränteläge, el och annat som händer i omvärlden kan vi inte garantera att ingen avgiftshöjning kan tillkomma. Föreningen har dock fortsatt god ekonomi.  

Vad ingår i månadsavgiften?

  • Värme
  • VA
  • Kabel-TV (Tele2) - grundutbud
  • Bredband (Telenor) - surf upp till 250Mbit/s
  • IP-telefoni (Telenor) - abbonnemangsavgift. (Endast samtalskostnad debiteras)
  • Bostadsrättstillägg (försäkring) ingår i månadsavgift

Finns tillgång till garageplats/parkeringsplats?

Det finns möjlighet att hyra plats i parkeringsgarage genom Minnebergs Samfällighet som ansvarar för ca 500 parkeringsplatser. Elbilsplatser finns. Det är för närvarande ca 2 års kötid för att få plats i parkeringsgarage.

Finns det några förråd som tillhör lägenheterna?

Ja. Till lägenheterna hör vinds- och/eller källarförråd.

Vilka gemensamma utrymmen såsom tvättstuga, cykel- och barnvagnsförråd, övernattningslägenhet mm finns?

Det finns tillgång till tvättstuga samt grovtvättstuga. Föreningen äger en gästlägenhet. Det finns även möjlighet att hyra gästlägenheter som tillhör andra brf i Minneberg. Genom Minnebergs Samfällighet finns även tillgång till bl a samlingslokaler, vissa hobbylokaler och grovsoprum. Inga särskilda cykel- eller barnvagnsförråd finns dock.

Vilket är fastigheternas byggnadsår?

1985

Har fastigheterna genomgått någon större repararation eller ombyggnad? I så fall, när?

Se förvaltningsberättelsen i föreningens senaste årsredovisning som återfinns på Tangens hemsida under rubriken Om Föreningen/Årsredovisningar.

Har föreningen beslutat om någon större reparation eller ombyggnad av fastigheterna inom den närmaste tiden?

Hissrenovering i  vissa fastigheter.  Se för övrigt förvaltningsberättelsen i föreningens senaste årsredovisning som återfinns på Tangens hemsida under rubriken Om Föreningen/Årsredovisningar.

Vilken typ av uppvärmning finns?

Värmeanläggningen är av kombityp för olja och el, med ackumulatortankar för uppvärmning nattetid samt värmepumpar för värmeåtervinning. Främst värms området upp av 3 värmepumpar samt 3 elpannor. Oljepannan finns bara som stöd vid mycket kalla vintrar.

Vilken typ av ventilation finns?

Mekanisk frånluft. Högst upp i varje fastighet finns ett fläktpaket med ett återvinningsbatteri som skickar all luft från lägenheterna ned till panncentralens värmepumpar för produktion av värme och varmvatten. (Detta gäller hela Minneberg.) Fastigheterna har 3-glasfönster.

Är det möjligt att installera köksfläkt med utsug eller endast kolfilterfläkt?

Spiskåpa med möjlighet till forcering av luftflödet är det som rekommenderas. Det är inte tillåtet att installera kolfilterfläkt eller kåpa med motordriven fläkt i fastighetens ventilationssystem. Utan anslutning till befintligt ventilationssystem  kan motordriven fläkt installeras efter särskilt beslut av styrelsen. (Själva kolfiltret är av underordnad betydelse.)

Har föreningen någon ekonomisk förvaltare?

Ja, HSB Stockholm

Till vem ska ansökan om inträde/utträde i Brf Tangen skickas?

HSB Stockholm
Lägenhetsadm
112 84 Stockholm

Hur hanteras lägenhetssyn i samband med överlåtelser?

En lägenhetssyn skall utföras vid överlåtelser. Föreningens förvaltare bokar tid med säljaren. Kostnaden betalas av föreningen.

Vem kan kontaktas för ytterligare mäklarrelaterade frågor?

Mäklare kan kontakta HSB Mäklarservice