Stadgar

Tangens nuvarande stadgar (se dokument nedan) antogs vid föreningsstämmorna 2017-05-16 och 2017-11-23 och gäller tillsvidare.