Stadgar

Tangens nuvarande stadgar (se dokument nedan) antogs vid föreningsstämmorna 2023-05-16 och 2023-11-09 och gäller tillsvidare.