Årets föreningsstämma 2/6 2020

01 maj 2020 Folkhälsomyndighetens riktlinjer förbjuder samlingar på mer än 50 personer. En tillfällig lag har antagits som medger att stämman kan genomföras med poströstning.

Stämman måste genomföras inom 6 månader från bokslutsdatum, dvs senast 30 juni för oss. 
Stämman genomfördes därför i år med poströstning, för att de obligatoriska punkterna skulle kunna  behandlas den 2 juni.  Övriga punkter som bordlades den 2 juni, kommer att behandlas på en extrastämma under hösten. Datum för extrastämman bestäms när omständigheterna och Folkhälsomyndighetens rekommendationer så tillåter. 

Vi rekommenderar våra medlemmar att studera årsredovisningen och övriga handlingar. Hör av er till styrelsen om ni har några frågor.