Gemensam el med individuell mätning och debitering (IMD)

08 maj 2022 Till årets stämma kommer styrelsen att lämna en motion om att införa gemensam el med individuell mätning och debitering (IMD). Bifogat finns en folder med mera information om vad IMD innebär. Styrelsen bjuder också in till 2 informationsmöten i Brofestet för den som vill ha informationen muntligt.

Elavgifterna består  av två delar, nätavgift och elabonnemang. Nätavgiften är en fast årlig avgift, medan abonnemanget avser förbrukningen av el i respektive lägenhet. Nätavgiften står för en stor del av elkostnaden för ett hushåll. 

 IMD innebär i korthet att föreningen tar över nätavgiften genom att teckna ett avtal per fastighet, förbrukningen mäts och debiteras däremot fortfarande per  lägenhet. 

I bifogad folder finns mera information.