Mobila miljöstationen

31 mars 2022 Mobila Miljöstationen kommer till Södermalm några gånger per år och stannar på några olika ställen Där kan man lämna miljöfarligt avfall, t.ex färg och liknande.

Tidtabell våren 2022: 

Rosenlundsgatan 56

Måndag 2 maj                 18:45 - 19:15
Torsdag 8 september      19:30 - 20:00
Måndag 21 november     18:45 - 19:15

Ringvägen 9 / Yttersta Tvärgränd

onsdag 4 maj                  19:30 - 20:00
tisdag 13 september       18:45 - 19:15
Onsdag 23 november      19:30 - 20:00