Rapport från föreningsstämman

18 juni 2019 Rapport från årets stämma (2019-06-04)

Efter lite lokalproblem, kom stämman igång och även i år hade vi en bra uppslutning, då 189 bostadsrätter var representerade. 

Till ordförande valdes Stefan Johansson från HSB. 

Efter genomgång av årsredovisningen och revisionsberättelsen fastställdes resultat- och balansräkningen för 2018 och styrelsen beviljades ansvarsfrihet. 

Valberedningens förslag till ny styrelse samt övriga förtroendevalda godkändes också av stämman. Vi får en ny representant  från HSB i år, Erik Hickman, som presenterade sig för stämman.

De motioner som var mest diskuterade, var motionerna om utredning av exploatering av A-parkeringen. Stämman röstade nej till motionerna. För övriga motioner röstade stämman enligt styrelsens förslag.

Styrelsens motion om ändrade stadgar godkändes och de är därmed fastställda.