Rapport från årsstämman

18 juni 2022 Föreningens årsstämma genomfördes som planerat den 7 juni. Mera info kommer i nästa Tanto-nytt.

97 röstberättigade hade hörsammat kallelsen och kommit till lokalen The Park.
Det blev en varm och intensiv kväll, men Stefan Johansson, som valdes till ordförande, förde oss med säker hand genom dagordningens punkter.

Resultat- och balansräkningen samt disponering av föreningens resultat för räkenskapsåret 2021 godkändes av stämman och styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året. 

Valberedningens förslag till nya förtroendevalda godkändes också av stämman och du kan hitta vilka de är under fliken "Om föreningen" här på hemsidan

 Stämman godkände valberedningens förslag att föreslå HSB:s riksförbund att utse en ny revisor för föreningen.  

Motionerna behandlades och styrelsens förslag till beslut godkändes av stämman.
Några tilläggsyrkanden godkändes

  • Motion 8 om ljud och musikrum, där ska styrelsen till nästa stämma redovisa om det är möjligt och vad det kan komma att kosta.
  • Motion 9 om laddplatser, där ska styrelsen i den utredning som nu pågår undersöka möjligheten till gemensamma laddplatser.

 Styrelsens motion om möjligheten att erbjuda gästlägenheter till flyktingar godkändes
likaså styrelsens motion om gemensam el med individuell mätning och debitering.