Festlokal fortsatt avstängd och påminnelse om cykelrensning

09 november 2023

FESTLOKAL OCH BASTU GÅRD 1:

På grund av fortsatt renovering av fuktskador är festlokalen och bastun på gård 1 fortsatt avstängda för bokningar tills vidare. Vi meddelar när de går att bokas igen. Motsvarande lokaler på gård 4 går däremot bra att boka och nyttja som vanligt.

Vi vill tacka för din förståelse för att vi under en tid har behövt stänga av dessa lokaler för renovering, som är nödvändig på grund av den omfattande vattenskada som uppstod tidigare i år. Har du frågor om bokningar eller liknande är du välkommen att se information på vår hemsida eller kontakta styrelsen via e-post - styrelsen@brftullen.se .


PÅMINNELSE OM ATT MÄRKA CYKLAR OCH BARNVAGNAR:
                                             

Här kommer en påminnelse till dig som har cykel/barnvagn i respektive lokal och inte har märkt den. Du behöver märka din cykel senast nu på söndag, 12 november inför den stora rensningen. Risk finns annars att din cykel/barnvagn tas omhand  och du då behöver lösa ut den.

Se nedanstående information som skickats ut tidigare och som finns anslaget på informationstavla, portar, brevlådor och i aktuella lokaler.

--------------------------------------------------------------------------------------------
Nu är det dags för rensning av cykelrum och andra gemensamma utrymmen

SENAST DEN 12 NOVEMBER 2023 behöver alla cyklar och annat tas bort från våra gårdar och cykelställ utomhus för att möjliggöra för vinterns snöröjning.

En årlig rensning i alla gemensamma förråd kommer att ske under vecka 46 och inför detta, alltså senast den 12 nov behöver du märka din cykel i cykelrummet och barnvagn i barnvagnsförrådet med:

NAMN, LÄGENHETSNUMMER OCH DATUM (Dag, Månad, År: 2023)

Omärkta cyklar, barnvagnar samt sådant som inte hör hemma i dessa förråd kommer att fraktas bort för att kasseras/återvinnas.
 
 VIKTIGT ATT TÄNKA PÅ:

  • I cykelrummet får endast finnas cyklar. Andra saker som till exempel pulkor, grillar och shoppingvagnar ska förvaras i ägarens eget förråd – inte i trapphus eller i våra gemensamma utrymmen.
  • Barnvagnar: förvaras i särskilda barnvagnsförråd i portarna D76 och D100 på gård 1 och i port D35 på gård 4.
  • Mopeder/motorfordon: är inte tillåtet att förvara i cykelrummen. Om du har ett motorfordon som behöver förvaras i närheten av bostaden behöver du kontakta styrelsen för att få access till ett anvisat mopedförråd. Observera att detta endast gäller mopedklass 2.

OBS! Skulle du ha glömt att märka upp din cykel som sedan forslats bort finns det en möjlighet att återfå denna inom 90 dagar (cyklar förvaras i 3 månader innan de skickas till återvinning). Kontakta i så fall styrelsen via e-post.
 ------------------------------------------------------------------------------------------