Cykelförvaring

Källarförvaring för cyklar finns på Hallandsgatan 46. På gården finns det cykelställ vid Blekingegatan 31, Hallandsgatan 46 och 50 samt Tjurbergsgatan 38.

Observera att cyklar absolut ej får ställas i trapphusen eller i gårdsgången vid Hallandsgatan 46, eller lutas mot fastigheternas fasader.

Flera gånger varje år görs rensningar och bortforsling av cyklar som står på otillåtna platser på gården och av gamla cyklar i förråden. Medlemmarna informeras före rensning.