Lägenhetsnummer

Föreningens lägenhetsnummer
Varje lägenhet har ett unikt lägenhetsnummer i föreningen; 1 - 221

Lantmäteriets lägenhetsnummer
Varje lägenhet har också ett fyrsiffrigt nummer i Lantmäteriets lägenhetsregister, som beskriver lägenhetens position i fastigheten. Läs mer om numrets uppbyggnad på Lantmäteriets hemsida.

Översättningstabell
Nedan finner du en översättningstabell som visar båda numren för respektive lägenhet.