Balkongregler

En del bostadsinnehavare i vår förening har fått möjlighet att bygga balkong. Balkongerna är inte gemensamma med de är en väsentlig del av husets fasad. Det är därför viktigt att balkongerna ser trevliga ut, inte bara för den som använder den utan även för dem som bor runt omkring.

Balkonglådor
Balkonglådor och dylikt skall placeras på insidan av räcket. När du vattnar dina växter, tänk på att vatten inte rinner ner till grannen under.

Belysning

 • Diskret belysning är tillåten. Den ska vara av typen svagt lysande ljusslingor.
 • Lampor med starkt sken eller blinkande ljus får inte förekomma.
 • Belysningen ska släckas nattetid för att minimera störningsrisken och spara på el.
 • Om dina grannar störs av din belysning visa då hänsyn och släck.
 • Installation av eluttag för utomhusbruk skall utföras fackmannamässigt.

Ljudnivå
Med hänsyn till alla dina grannar som har fönster mot gården bör det vara tyst på din balkong efter klockan 22.00 söndag – torsdag och efter klockan 23.00 fredag – lördag.

Vad som bör undvikas på din balkong

 • skaka inte mattor, sängkläder och dylikt från balkongen
 • soppåsar skall inte ställas på balkongen, fåglar hackar sönder påsen och sprider avfallet
 • det är inte trevligt för boende runt dig att se dina kläder och dylikt hänga på balkongräcket
 • att ha förvaring av diverse bohag som inte hör till en normal balkongmöblering

Rökning
Undvik att röka på balkongen då röken kan störa dina grannar.

Vindskydd
Vindskydd av t.ex. markisväv ska godkännas av styrelsen.

Vad som inte är tillåtet avseende din balkong

 • styrelsen anser det vara direkt olämpligt att grilla mat på sin balkong och det är därför inte tillåtet
 • göra åverkan på fasaden genom att t.ex. sätta upp markis, utomhus- eller parabolantenner, skyltar eller dylikt
 • glasa in balkongen (dessutom bygglovspliktigt)

Styrelsen ber därför att du följer det ovan skrivna. Du kan bli tvungen att bekosta återställande i ursprungligt skick i det fall skador/åverkan skett på fasad eller balkong.