Att äga en bostadsrätt

Vad innebär det att äga en bostadsrätt?

Fastigheten, och alltså din lägenhet, ägs av bostadsrättsföreningen. Genom din andel i föreningen äger du dispositionsrätten till din lägenhet. Föreningen tar varje månad ut en avgift av medlemmarna för att täcka föreningens kostnader såsom tex. drift och underhåll, reparationer och det i övrigt gemensamma.

Avgiften ska tex. täcka kostnader för uppvärmning, underhåll av tvättmaskiner och torkskåp, skötsel av trädgården, städning av trapphusen, repararationer, klottersanering m.m.

För att upprätthålla värdet på fastigheten, öka trivseln och hålla ned avgiften är det därför alla medlemmars skyldighet att vara aktsamma och varsamma med våra gemensamma utrymmen och att se till standarden upprätthålls.

Avgiften täcker även det avtal som föreningen har med sin förvaltare. Avtalet med denne kan förändras eller sägas upp om medlemmarna önskar detta. Förvaltaren sköter den löpande administrationen och bistår med kontakter med de hantverkare/företag som föreningen anlitar. Förvaltaren tar också fram nödvändig information till styrelsen för att möjliggöra att de rätta besluten fattas.

De nuvarande stadgarna för föreningen antogs år 2015. I huvuddrag innebär stadgarna att du ansvarar för det inre underhållet av lägenheten, dvs målning, tapetsering, badrumsinredning, köksutrustning etc. Föreningen ansvarar för det yttre underhållet, gemensamma VVS-anläggningar och förvaltning av fastigheten.