Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

HSB Uppsala

Vi är din regionala HSB-förening och arbetar med allt från att bygga och förvalta bostäder till utbildning och löpande rådgivning. HSB Uppsalas verksamhet startade 1933 utifrån en nyskapande kooperativ idé för ett bättre boende och inflytande över den egna bostadssituationen. I dag erbjuder vi nyproducerade bostadsrätter, hyresrätter, bosparande och medlemskap för bostadsrättsföreningar och individuella medlemmar. Vi erbjuder också förvaltningstjänster för både bostadsrättsföreningar och privata fastighetsägare.
HSB brf 89 Järnvägsparken i Uppsala. Fotograf Viktor Gårdsäter

Vi ägs av ca 18 000 medlemmar som alla har förtur till drygt 1 100 hyresrätter och våra nybyggda bostadsrätter. I HSB Uppsala är 109 bostadsrättsföreningar medlemmar.

HSB Uppsala

KORTA FAKTA

Antal medlemmar
ca 20 500

Antal bostadsrättsföreningar
ca 110

Antal bostadsrätter
ca 10 500 

Antal hyresrätter
ca 1 100

Antal anställda
ca 26

Verksamhetsorter

  • Uppsala
  • Enköping

Uppdrag, vision och kärnvärderingar

Vi ska vara den aktör som har det bästa anseendet hos alla våra intressenter när det gäller boendet.


HSBs vision
Vi ska vara den aktör som har det bästa anseendet hos alla våra intressenter när det gäller boendet.

HSBs uppdrag
Vårt uppdrag är att i samverkan med medlemmarna skapa det goda boendet.

HSBs kärnvärderingar
Engagemang – intresse, kunskap, vilja, självhjälp
Trygghet – ekonomiskt, fysiskt, socialt
Hållbarhet – långsiktighet, miljömedvetenhet, kvalitet
Omtanke – hänsyn, empati, rättvisa
Samverkan – demokrati, samarbete, solidaritet, öppenhet och kunskapsutbyte