Miljöhus och Grovsopor

Miljöhusen
Anslag hur soporna ska hanteras finns i miljöhusen. Det är viktigt att följa föreskrifterna för att undvika extra kostnader för föreningen, som i så fall drabbar alla bostadsrättshavare. Grundregeln är att om det inte finns en uppenbar behållare för den typ av avfall du ska slänga ska det inte heller slängas i miljöhuset.

Sopor eller annat avfall får under inga omständigheter ställas i trappuppgångar, källargångar eller på gården. Ingenting får stå på golvet i miljöhusen.

Varje miljöhus har mindre behållare för batteri, glödlampor, ljuskällor samt en mindre tunna för småelektronik.

Observera att lysrör och andra ljuskällor som inte helt får plats i ovanstående lådor betraktas som miljöfarligt avfall. Sådan elektronik måste du själv forsla bort.

 

Container
Större avfall hanteras som grovsopor och slängs i containern som finns till vårt förfogande på Gyllebogången 36 (blå gård) sista fred-sön i udda månader. Vänligen respektera om containern är full. Lägg inte era grovsopor på marken bredvid.

Byggavfall från renovering, större möbler, miljöfarligt avfall och elektronik måste du på egen hand transportera till återvinningsstation.

 

För hantering av kylskåp och spisar kan du beställa hämtning från VA Syd.