Renovering

Funderar ni på att renovera?
Var då noga med att först ta reda på vad du får och inte får göra i din bostadsrätt.

Längst ner finner du ett viktigt dokument som gäller hantering av våra relinade rör.

Här nedan finner du nyttig information att läsa innan du sätter igång med renoveringen.

Du kan även titta på några av de samarbetspartners som gjort arbete inom föreningen tidigare.

Som bostadsrättshavare ska du ansöka om styrelsens tillstånd vid väsentliga förändringar i lägenheten och beskriva de planerade förändringarna. Sådana förändringar är t ex större ombyggnad som berör rumsindelning, som bl.a. upptagning av dörr i bärande vägg, rörsystem i kök, grovkök eller badrum.

Ha i åtanke att hållbarheten i de material som finns i väggarna i din lägenhet kan variera och att ta upp eller sätta igen en dörr kan medföra stora mängder damm samt att större delar av väggen behöver bytas ut vid tex. borttagande av dörrkarm.

Du ska även ange planerad byggstart och färdigställandedatum. Ansökan godkänns under förutsättning att bostadsrättshavaren söker och beviljas bygglov för åtgärder då sådant kräv. Ändringar av rumsindelning eller andra inre ändringar kräver normalt inte bygglov.

När byggnationen är slutförd ska styrelsen alternativt förvaltningen ges möjlighet att göra tillsyn för att se att ombyggnationen överensstämmer med de inlämnade ritningarna. Innan renovering bör du kontakta dina grannar och meddela att renovering kommer att ske och att det eventuellt kommer att vara vissa el- och vattenavbrott under denna tid. Detta skall även meddelas fastighetskontoret, och tänk på att era entreprenörer inte får stänga av vatten, värme eller el i stamledningar utan att fastighetskontoret har godkänt detta.

Alla vet att byggnadsarbeten innebär störande ljud och nedsmutsning men utgångpunkten måste vara att grannarna skall påverkas så lite som det bara går. Vid så kraftig nersmutsning av trapporna att det krävs extrastädning p.g.a. dammbildning måste extrastädning beställas. Extrastädningen blir då en utgift som du som bostadsrättshavare kommer att debiteras.

Obs! Kontakta alltid fastighetskontoret när du ska renovera ditt badrum. I samband med detta måste golvbrunnen bytas samtidigt för att hindra läckage, kontakta fastighetskontoret då det finns speciella regler för brunnsbyte då fastigheten har relinade rör (efter 2019). Du får ersättning från föreningen vid byte av golvbrunn. Vid borrning och då i synnerhet med betongborr är det mycket viktigt att ta hänsyn till grannarna. Rådgör gärna med fastighetskontoret före arbetet, så att man undviker att borra i någon ledning.

När du byter golvbrunn i badrummet kan du också ha rätt till bidrag på 4000 kr från föreningen.
 Kontakta fastighetskontoret för att få veta mer.

Formella regler för underhåll och ansvar finns i föreningens stadgar §§ 31 och 32.