Uppställning av barnvagnar

Barnvagnar ställs i barnvagnsutrymmen där sådana finns

d v s på Torupsgården i källare 1G, på 36-gården i källare 36D och på 42-gården i källare 42D. Barnvagnar på övriga gårdar ställs med fördel i yttersta delen av cykelförråden i respektive källare.

Barnvagnar får ej ställas i trapphusen pga brandskyddsregler, dels för själva risken att de brinner lätt och dels för att de inte ska hindra utrymmningsvägar.

Vi förstår att det kan låta lite märkligt då de flesta trapphus har ett utrymme under trappan där man kan ställa barnvagnar ur vägen, men det är helt utifrån brandskyddsreglerna som detta inte är tillåtet.

Rullatorer och dylika hjälpmedel får ställas i trapphuset, så länge de inte hindrar utrymmningsvägen.