Hobbyrummet

Har du ett hobbyprojekt som gör att du behöver lite extra utrymme en stund? I föreningen finns det ett hobbyrum att låna. Rummet finns i källaren på Erikslustvägen 42 F.

Rummet får lov att nyttjas mellan 08.00-21.00. Efter klockan 19:00 skall särskild hänsyn tas beträffande bullerskapande aktiviteter. Även morgnar/helgdagar måste vi undvika att störa omgivningen.

Kontaktperson
Jonas Börnå (ansvarar för nycklar)
040-98 01 60, 
jonas.borna@sydsverigeab.se

 

 

Ordningsregler för lokalen

 

Tillåtna aktiviteter
Trä-, plast- och metallarbeten o dyl. Målnings-, reparations- och renoveringsarbeten. Lokalen får ej användas för reparationer av cyklar och motorfordon.

 

Städning och låsning
Varje person som utnyttjar lokalen skall städa efter sig. Lämna den som du vill hitta den nästa gång du går dit själv! Glöm inte att låsa - verktyg försvinner ibland om det inte är låst.

 

Miljöfarliga ämnen
Lösningsmedel eller dylikt - observera att dessa inte får spolas ned i vasken!

 

Verktyg
Några verktyg finns i rummet, men annars får vi hålla oss med egna.
Har du några att donera och det gäller även skruvar och spik, är du välkommen att lämna kvar dessa. Prata med någon kontaktperson först.

 

Avgifter och nycklar
Vid utlämnandet av nyckel betalas 200:-. Nyckeln får ej överlåtas eller lånas ut. Vid återlämnandet återfås 100:--.

 

Adresslista
Anmäl gärna e-mail, telefonnummer, etc, så att vi kan ha en uppdaterad adresslista när någon behöver få kontakt med andra som också använder lokalen. Anmäl till Jonas Börnå.