På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

Gemensam el

Äntligen är vi i gång med att installera gemensam el i Brf Erikslust. På denna sida samlar vi information om gemensam-el projektet (IMD). På sidan kommer ni få löpande uppdateringar efterhand som projektet fortskrider.

NY INFORMATION 5/11

PÅ GRUND AV ARBETE MED ELNÄTET

(GEMENSAMHETS-EL)

INOM DENNA FASTIGHET KOMMER DET

ATT VARA STRÖMAVBROTT I LÄGENHETER,

TRAPPHUS, KÄLLARGÅNGAR SAMT

TVÄTTSTUGA, KABELTV, BREDBAND

TORUPSGATAN 1F-1J.

TORSDAGEN DEN 11/11-21

MELLAN KLOCKAN 09.00-14.00

 

OBS! STRÖMLÖSHET UNDER OVAN ANGIVNA TID GARANTERAS EJ! 

 

NY INFORMATION 23/10
PÅ GRUND AV ARBETE MED ELNÄTET (GEMENSAMHETS-EL) INOM DENNA FASTIGHET KOMMER DET ATT VARA STRÖMAVBROTT I LÄGENHET, TRAPPHUS, KÄLLARGÅNGAR SAMT TVÄTTSTUGA, KABELTV, BREDBAND UNDER PERIODER FRAMÖVER

TORSDAGEN DEN 28/10-21 MELLAN KLOCKAN 09.00-14.00

AVBROTTET BERÖR MEDDELADE LÄGENHETER/NÄRINGSIDKARE. HAR DU INTE FÅTT MEDDELANDE SÅ BERÖRS DU INTE. 

OBS! STRÖMLÖSHET UNDER OVAN ANGIVNA TID GARANTERAS EJ!

MED VÄNLIGA HÄLSNINGAR
Elselect AB

040-988 590

****

Gemensam el (IMD) på Brf Erikslust

Vad innebär gemensam el?

Tidigare hade varje lägenhet ett eget el abonnemang och betalade avgifter till nätleverantören och elleverantören både för elförbrukningen och fasta avgifter för abonnemanget. Utöver detta hade föreningen 9 abonnemang för den el som används till gemensamma utrymmen, belysning, tvättstuga, garage m m.

Med gemensam el kopplas alla lägenheterna i stället via föreningens el-abonnemang. Detta betyder att de enda fasta avgifterna mot elbolagen blir för föreningens 9 abonnemang. Ca 420 abonnemang blir i stället bara 9. Föreningen installerar egna elmätare, slavmätare, för att mäta förbrukningen till varje lägenhet som sedan debiteras medlemmarna på samma avi som månadsavgiften till föreningen.

Vilka är fördelarna?

Den stora fördelen är lägre utgifter för medlemmarna eftersom de fasta kostnaderna blir lägre när vi delar på föreningens abonnemang i stället för att alla betalar för ett eget el abonnemang. Besparingen ligger på ca 1500 - 1900 kr/år per lägenhet.

Med gemensam el på plats så kommer alla lägenheterna kunna ta del av den energin som föreningen kommer kunna producera när solcellerna på taken är på plats! Om vi inte haft gemensam el så hade endast föreningens gemensamma utrymmen haft nytta av solpanelerna – nu får alla dra fördel av den!

Eftersom elen debiteras på samma avi som föreningsavgiften så blir det färre räkningar att betala, och för de som inte själv vill engagera sig i att hitta ett bra elavtal blir det en fördel att detta hanteras av föreningen.

De nya elmätarna kommer att ägas av föreningen och därmed blir det en utgift för föreningen ifall en mätare går sönder och måste bytas. Detta är dock inkluderat i kostnaderna på samma sätt som vi räknar med att en dörr eller en tvättmaskin kan gå sönder och behöva lagas ibland. Även med detta inräknat så är det fortfarande mycket billigare än motsvarande kostnad för separat el-abonnemang till varje lägenhet.

Vilka är nackdelarna?

Eftersom många delar på ett el-abonnemang kan inte varje medlem själv välja vilket elavtal som ska gälla. D.v.s. om någon har en stark åsikt om att elen ska vara billig och någon annan tycker att den måste vara grön så kan vi inte tillgodose allas önskemål.

Hur lång tid tar installationen?

Arbetet, som beräknas komma i gång i slutet av oktober i lägenheterna, kommer att pågå på föreningen beräknas till ca 8–10 veckor. Man börjar på Torupsgården och avslutar på Mellenhedsgården. Arbetet i respektive lägenhet tar ca 30–45 min. Alla kommer bli aviserade i sina brevlådor när det är deras tur att få sin personliga mätare på plats.

Insamling av nycklar kommer primärt att ske på datumen nedan på fastighetskontoret på Erikslustvägen 36 A – ingång från blå gården med gungorna:

* Onsdag 6/10 mellan 07:00-09:00 och 17:00-20:00

* Måndag 11/10 mellan 07:00-09:00 och 17:00-20:00

Då arbetet endast tar en kortare tid är det ok att vara hemma och öppna för elektrikerna på anvisad tid om man har möjlighet till det och därmed slippa lämna ifrån sig sina nycklar. Den personliga tiden kommer aviseras ca en vecka i förväg.

Ansvarig projektledare från Elselect är Jonas Andersson – Tfn: 0734–100232

** Entreprenörens representanter kommer med Logotype ELSELECT ELLER NGENIC på kläderna samt ID06 bricka.

 

Påverkas min månadsavgift till föreningen?

Nej, månadsavgiften ändras inte av att gemensam el införs. Däremot tillkommer två separata poster på avin för elförbrukningen och den fasta kostnaden för ”el abonnemanget”. Detta är liknande för hur hyran för garageplatser idag debiteras som en separat post på samma avi.

Hur sker debiteringen?

Förbrukningen för varje lägenhet debiteras på månads-avin som skickas ut av HSB. Eftersom avierna skickas ut kvartalsvis debiteras elförbrukningen med 3 månaders fördröjning. Det innebär att de första tre månaderna debiteras ingen förbrukning, men vid ägarbyte kommer en extra räkning att skickas ut för att debitera de sista tre månadernas förbrukning medan den nya ägaren får sina första tre månader utan någon debitering på avierna.

Påverkas det rörliga elpriset?

Ja. Tidigare hade varje lägenhet ett eget avtal och därmed olika elpriser. Med gemensam el har alla samma avtal och därmed samma pris. Hur stor skillnad det blir beror både på vilket elpris du hade tidigare och vilket elpris föreningen kan få. Eftersom föreningen är en stor kund med ca 420 lägenheter/lokaler kan det dock finnas ett bättre förhandlingsläge gentemot elbolagen än vad en enskild lägenhetsinnehavare har. Ännu mera så om elavtalet upphandlas tillsammans med andra HSB-föreningar, om den möjligheten ges.

Vad händer med de individuella elabonnemangen för lägenheterna?

De tidigare individuella abonnemangen upphör helt när den gamla elmätaren tas bort och därmed avbryts även eventuella bindningstider utan att det kostar medlemmarna något extra.

Vem beslutade om att gemensam el ska genomföras?

På stämman 2020 beslutades om att föreningen skulle investera i gemensam el.

Vad behöver de enskilda medlemmarna göra i samband med bytet?

Nästan ingenting. Beslutet att införa gemensam el som togs på stämman gav föreningen mandat att genomföra bytet för samtliga lägenheter och att ge den information som behövs till elbolagen för att avsluta de gamla abonnemangen.

Eftersom elmätarna sitter i varje lägenhet behöver entreprenören tillträde till lägenheterna i samband med bytet. Bytet tar ca 30–45 min. Inför bytet behöver man också frigöra plats runt mätaren. Bytet kommer innebära ett elavbrott på flera timmar vilket som så klart påverkar alla.

Hur mycket kostar det att göra bytet?

Investeringskostnaden för inköp av elmätare och insamlingscentral samt arbetet för att installera dem är ca 1,1 Mkr exklusive moms. Momsen är avdragsgill för föreningen. Kostnaden står föreningen för och finansierar investeringen med egna medel dvs inga lån tas för denna investering. Garantitiden är 5 år. Installationskostnaden skrivs av på 10 år. Återbetalningstiden är ca 2 år på investeringen räknat på vad hushållen sparar i uteblivna avgifter.

Varför måste vi byta elmätarna?

De tidigare elmätarna ägs av nätbolaget (d.v.s. EON) och måste lämnas tillbaka när elabonnemangen avslutas.

Dessutom rapporterade dessa mätare sin förbrukning via elnätet tillbaka till nätbolaget. För den gemensamma elen vill vi i stället att förbrukningen ska rapporteras till oss vilket kräver nya mätare med andra vägar för datainsamling.

Hur fungerar de nya elmätarna?

De nya elmätarna, slavsändaren, monteras på samma plats som de gamla och rapporterar förbrukningen för lägenheterna via signaler var 15:e minut till en insamlingscentral placerad i källaren. Insamlingscentralen skickar sedan vidare mätvärdena till en databas som i sin tur genererar rapporter och fakturaunderlag som skickas till oss.

Vad händer om min elmätare går sönder?

För dig som medlem är det ingen skillnad mot idag, d.v.s. du gör en felanmälan via https://felanmalan.sydsverigeab.se/ – Du får med detta alternativ återkoppling när felet hanteras/är åtgärdat. Eftersom mätarna ägs av föreningen kommer kostnaden falla på föreningen efter att garantitiden löpt ut.

Vilka elmätare används?

Elmätning och datainsamling köps in från Ngenic.

Jag vill ha tillbaka mitt individuella abonnemang. Kan ni byta tillbaka bara min lägenhet?

Nej. Antingen har vi detta för hela föreningen eller inte alls. Vi tar inte heller ett beslut per gård/husblock utan vi gör detta tillsammans i hela föreningen.

Jag använder inte el. Kan jag slippa den extra avgiften?

Nej. Den extra avgiften för vår egen elmätning är densamma oavsett om eller hur mycket man använder el i sin lägenhet och delas av alla lägenheter.
Detta kan jämföras med att vi även har gemensamt avtal för bredband och TV som alla betalar för oavsett hur mycket man använder dessa tjänster.

Jag har fler frågor. Vart ska jag ställa dem?

Kontakta ansvarig projektledare Jonas Andersson från Elselect AB, 0734–100232 eller styrelsen beroende på vad frågan handlar om.