Skyddsrum

Det har inte undgått någon om vilka hemskheter som händer i Ukraina och dess konsekvenser för flera miljoner människor i vår närhet i Europa som nu lider något oerhört. I media har det den sista tiden också skrivits en hel del om de svenska skyddsrummen, ca 65 000 till antalet som finns fördelat över landet. På MBS:s hemsidan kan man söka och läsa mer om detta.

Nedan finner ni en översikt av de skyddsrum som finns i och i närheten av föreningen. Ungefär 1000 personer finns det plats för, fördelat på 11 skyddsrum i vår förening. I händelse av krig så kommer skyddsrummen att iordningställas dvs tömmas på cyklar etc. Ansvaret för detta ligger på fastighetsägaren. I direkt anslutning på de båda skolorna Mellanheden samt Slottis finns ytterligare ett antal stora skyddsrum.

Det är närhetsprincipen som gäller dvs man går till det skyddsrummet som ligger närmast ens bostad.

Sedan fastigheten färdigställdes har skyddsrummen med jämna rum blivit inspekterade av MSB. 2016 underhölls skyddsrummen senast.

Skyddsrum i föreningen

Antal

Mellanhedsgatan 22 A-B

66

Erikslustvägen 44

94

Erikslustvägen 42 F

96

Erikslustvägen 40 B-42 B

97

Erikslustvägen 38 A

94

Erikslustvägen 36 F

96

Erikslustvägen 34 B

97

Erikslustvägen 32 A

94

Erikslustvägen 30 C-D

96

Torupsgatan 1 C

92

Torupsgatan 1 G

96

Summa antal platser

1018

 

Fastighetsägaren ansvarar för att all utrustning finns, att skyddsrummet fungerar som det ska och att det öppnas upp vid höjd beredskap. Men det är du som skyddssökande som måste tömma rummet, installera ventilationen och se till att vattenkärl och toaletter kommer på plats. Varje skyddsrum har ett förråd med utrustning, verktyg och instruktioner. Inga husdjur får finnas i skyddsrummen p g a allergier.

Frågor och svar kring skyddsrum finner du här: https://www.msb.se/sv/amnesomraden/krisberedskap--civilt-forsvar/befolkningsskydd/skyddsrum/fragor-och-svar-om-skyddsrum/

Nedan finner du länk till msb´s tjänst för att hitta skyddsrum i närheten.

https://msbgis.maps.arcgis.com/apps/instant/nearby/index.html?appid=8bfc89e7c6064bc181c6a1a6bbac2fa3&sliderDistance=0.3&find=Erikslustv%25C3%25A4gen%252036%252C%2520217%252073%252C%2520Malm%25C3%25B6%252C%2520SWE

Här hittar också du mer information från krisinformation.se om de olika larmen och vad du ska göra om du hör dem: https://www.krisinformation.se/detta-gor-samhallet/vma-sa-varnas-allmanheten/sa-later-utomhuslarmen-vid-kris-krigsfara-och-krig 

Information från Rödakorset med tips och råd till "krislåda" dvs  bra saker och mat att ha i hemmet t ex i samband med krissituationer som ström-, vatten,-värmeavbrott.

https://www.rodakorset.se/vad-vi-gor/kris-och-katastrof/krisberedskap/krisladan/?fbclid=IwAR3fDElwpULzi3se5tqGEm3JWkdXSTiOla2MDJefTY90ldTSt9hKmb0OQw4