Bostadsrättsförsäkring

Information om din hemförsäkring och bostadsrättsförsäkring

Som bostadsrättshavare har du ett underhållsansvar för lägenheten till skillnad från en hyresgäst i en hyresfastighet.

 

I bostadsrättsföreningens fastighetsförsäkring ingår ett tilläggsavtal för bostadsrätter hos försäkringsbolaget If, omfattande samtliga lägenheter. Detta betyder att du inte behöver något bostadsrättstillägg på din ordinarie hemförsäkring. Läs i dokumentet här nedan vad som omfattas av försäkringen.

 

Eventuella skador anmäls som alltid till förvaltaren via felanmälan, som därefter ombesörjer kontakten mellan försäkringsbolagen.

 

 

Information om din hemförsäkring och bostadsrättsförsäkring!

I föreningens fastighetsförsäkring ingår ett tilläggsavtal för bostadsrätter hos försäkringsbolaget If, omfattande samtliga lägenheter.

Detta betyder att du inte behöver något bostadsrättstillägg på din ordinarie hemförsäkring.

Eventuella skador anmäls som alltid till förvaltaren via felanmälan, som därefter ombesörjer kontakten mellan försäkringsbolagen.

För mer information se villkorsbilagan längst ner på sidan!

Om bostadsrättstillägget:

”Bostadsrättsförsäkring är en tilläggsförsäkring som gäller för skada på fast egendom som du enligt lag eller föreningens stadgar är underhållsskyldig för, om skadan inte betalas av föreningens fastighetsförsäkring.

Vid en eventuell skada (den vanligaste kostnaden som bostadsrättstillägget ersätter är tapet, klinkers och kakel i badrum som man tvingats riva på grund av en bakomliggande vattenskada) som skadar både bostadsrättens fasta egendom och den egendom som föreningen gemensamt ansvarar för, blir det två försäkringsbolag som är inblandade, och då två självrisker.”