Parkering

Föreningen har parkeringsplatser mot fastigheten längs Erikslustvägen och på Torupsgatan samt garage under Mellanhedsgården.

Man får hyra max 1 p-plats för bil per hushåll dvs antingen garage eller utomhusplats detta p g a av platsbrist i föreningen.

För parkeringsplatserna utomhus krävs ett digitalt tillstånd som är kopplat till bilens registeringsnummer. Vi har 75 platser och 75 digitala tillstånd har utfärdats och fördelats i samband med utlottning november 2023, samt börjar gälla från och med 1 februari 2024. 4 MC-platser finns också att hyra. Priset är 300 kr/mån för bil samt 150 kr/mån för MC. Där finns även en upprättad kölista för utomhusparkeringsplatserna som administreras av HSB och som återfinns på https://mitthsb.hsb.se

Garaget vid mellanhedsgården är avgiftsbelagt och platserna är personliga. För närvarande är det kö till platserna. För att ställa sig i kö till garageplats gör man detta via https://mitthsb.hsb.se det går bra att logga in med Bank-ID. Se bifogad instruktion. För närvarande är avgiften för bil 800 kr och för motorcykel 450 kr.

Obs! Bocka även i rutorna gällande notifieringar via E-post i portalen så du får ett meddelande skickat till dig när en plats blir ledig. Lediga p-platser är utannonserade i 7 dagar. Den med lägst könummer bland de som ansökt får platsen.

Parkering elbil

I föreningens garge har vi åtta laddstationer för el- och hybridbilar.
Priset för p-platsen för el/laddhybrider är 1000 kr/mån +  moms om 50 kr fr.o.m Q3 2023. Kostnaden för att tanka är fr.o.m. januari 2024  2,90 kr/kWh.

Föreningen har from installationen av dessa laddstolpar två kölistor för parkeringsplatser. En lista för bilar med annat drivmedlel än el och en för bilar som behöver laddas. Du behöver äga en laddbar bil för att få en laddplats.

För att ställa sig i kö till garageplats gör man detta via https://mitthsb.hsb.se det går bra att logga in med Bank-ID. Se bifogad instruktion.

 

Garaget får inte användas för förvaring av däck, spannar, cyklar eller andra grejer utan är endast till för själva fordonet, bil alt MC. Förvaltningen kommer att forsla bort grejer som lämnas.