Bilparkering

Inom området finns ett antal parkeringsplatser och garage att hyra. Platserna fördelas enligt kölista - kontakta vicevärdsexpeditionen. Ett antal avgiftsbelagda parkeringsplatser finns för besökare.
 

Bostadsrättsföreningen disponerar avgiftsfritt socialkontorets parkeringsplatser (14 st) på von Bahrs väg måndag – torsdag kl 18.00 – 07.30 samt fredag kl 17.00 – måndag kl 07.30.

Bilparkering inom området är inte tillåten. inlastning och urlastning får ske inom området under maximalt 10 minuter. Bevakning av området sker av Aimo Park.

Avgiftsbelagda besöksparkeringar finns intill 🅿️-ikonen enligt kartan. Besöksparkeringarna administreras av en extern parkeringsfirma. Information om parkeringsavgift och hur man betalar finns uppsatt vid varje besöksparkering.