Grannsamverkan

Grannsamverkan vid HSB brf Ling
 
 

För att kontakta styrelsen när det gäller allmänna frågor om Grannsamverkan kan ni kontakta styrelsen på grannsamverkan@brfling.se  

Kontakt för boende indelat gårdsvis;

Gård ett
Charlotta

Gård två
Åsa
Solveig
Krister

Gård tre
Christina
Peter
Stig

Gård fyra
Per
Antonio

Gård fem
Jorge
Janette

Samordnare boende: Krister Ericsson

Vänligen kontakta Krister för att engagera er i grannsamverkan. Eller prata med era grannar :)

Önskar du få ta del av polisens information avseende grannsamverkan och inbrottsinformation? Maila grannsamverkan@brfling.se med din e-postadress så lägger vi in dig i distributionslistan.