Grillning på Ling

Alla boende uppmanas att iaktta största försiktighet vid grillning! Observera att tända grillar inte ska stå på altaner eller trädäck, då det kan utgöra en brandrisk och dessutom besvära grannar i närheten. Ställ ut grillen 4-5 meter utanför altanen för att undvika fara.