Bilparkering

Inom området finns ett antal parkeringsplatser och garage att hyra. Platserna fördelas enligt kölista - kontakta vicevärdsexpeditionen. Ett antal avgiftsbelagda parkeringsplatser finns för besökare.
 

Bostadsrättsföreningen disponerar avgiftsfritt socialkontorets parkeringsplatser (14 st) på von Bahrs väg måndag – torsdag kl 18.00 – 07.30 samt fredag kl 17.00 – måndag kl 07.30.

Bilparkering inom området är inte tillåten. I- och urlastning får ske inom området med maximalt 10 minuter. Bevakning av området sker av aimopark.