Lekplatser

I området finns flera lekplatser. Varje gård har sin egen plats för att barnen ska kunna leka nära bostaden.

Det finns också en stor, fin, gemensam lekplats i parken i mitten av området. Lekplatsen används också av förskolan Lingonblomman som har sina lokaler i det så kallade Svinhuset.