Paraboler och antenner

Regler gällande paraboler, BRF Ling beslutade av styrelsen 2017-01-18.

Ansvar
En parabolantenn som är felaktigt monterad kan innebära en direkt fara för både människor och fastighet. Ansvaret för felmonterade antenner ligger hos fastighetsägaren, detta oavsett vem som monterat parabolerna. Detta innebär att om någon eller något skadas av nedfallande antenner eller vid montering så står bostadsrättsföreningen som ansvarig.
 

Avtal
Montering av paraboler i BRF Ling skall uppfylla flera villkor och erfordrar i alla lägen tillstånd från bostadsrättsföreningen. Tillstånd ges genom att skriftligt avtal tecknas mellan bostadsrättsföreningen och lägenhetsinnehavaren.

Innan du får sätta upp en parabolantenn måste följande tre saker vara klara: 

1. Du måste ha lämnat in en skriftlig ansökan till BRF Lings styrelse
På BRF Lings vicevärdskontor finns en blankett som du använder vid ansökan om uppsättning av parabol. I din ansökan ska det finnas en ritning som visar hur du vill montera antennen. 
 

BRF Lings generella regler är dessa:

 • Det får bara finnas en (1) parabolantenn per lägenhet.
 • Din antenn får bara monteras på din egen balkong eller uteplats.
 • Antennen eller någon del av dess tillbehör får inte hänga ut över någon allmän plats.
 • Antennen får inte störa eller skymma sikten för dina grannar.
 • Antennen ska vara fackmannamässigt uppsatt.
 • Inga hål får borras i betongväggar, balkongens betongkonstruktioner, balkongräcke eller fönsterkonstruktioner.
 • Inga kablar får hänga eller ledas utanför balkongen.
 • Parabolen skall inte medföra driftstörningar för tekniska installationer inom fastigheten.
 • Paraboler får placeras på stadigt fundament på balkongens golv eller fästas på balkongstång som spänns mellan balkongens golv och tak utan att skruvas fast i borrhål.
 • Parabol får inte monteras inne i lägenhet om det samtidigt kräver att fönster hålls öppna för att signal ska nå parabolen.
 • När du flyttar från din bostad skall parabol, inkl. ev. fästen tas ner.

2. Du måste ha fått din ansökan godkänd av styrelsen
När din ansökan blivit godkänd av BRF Lings styrelse gäller den för dig.
När du säljer eller överlåter din lägenhet slutar också ditt avtal att gälla och den nya bostadsrättshavaren måste lämna in en egen ansökan.

3. Du måste ha skrivit på ett kontrakt som gäller mellan dig och föreningen
Du tar kontakt med vicevärdskontor där kontraktet mellan dig och BRF Ling skrivs. I kontraktet för parabolantennen står de fullständiga reglerna som kommer att gälla mellan dig och föreningen.

När de tre ovanstående punkterna är klara får du montera din parabolantenn.

Här följer några exempel på vad som kan hända efter det att du satt upp din parabolantenn:

1. Du säljer eller överlåter din lägenhet. Ditt avtal om parabolantennen slutar att gälla och den nya bostadsrättshavaren måste lämna in en egen ansökan.
2. Skador, om det har uppstått några skador på fastigheten står du för kostnaden av återställning.
3. Arbete på huset. Om något arbete på huset ska ske, till exempel en fasadrenovering, kan styrelsen begära att du tillfälligt tar ner antennen.
4. Parabol utan tillstånd. Styrelsen kommer att se till att parabolen monteras ner och du kommer att få betala för arbetet.
5. Felaktigt uppsatt parabol. Du kommer att uppmanas att ändra monteringen av antennen så att den blir monterad som det stod i din ansökan. Om du inte gör ändringen gäller inte ditt tillstånd och saken kommer att hanteras som om du inte har något tillstånd för antennen.