Vår utemiljö

Om du vill bygga staket, sätta upp en markis eller förändra utemiljön vid din bostad, ta kontakt med styrelsen för att uppdatera dig på vad som gäller!

Alla boende måste lämna in ändringsförslag på utemiljön till styrelsen för godkännande innan förändringen sker. 

Vid ombyggnad eller förändring av uteplats som godkänts av styrelsen skall ett nyttjanderättsavtal tecknas. Detta innebär att skötsel av uteplatsen åligger bostadsrättshavaren.

För att skapa enhetlighet så långt möjligt inom Brf Lings område har styrelsen beslutat vad som gäller vid uppsättande av markiser, persienner och jalusier m.m. på balkonger och altaner. Antalet färger och mönster har begränsats. Generellt gäller att påbörjat markismönster och färg styr resten av huset. För balkonger rekommenderas användande av träpersienner eller bambujalusier.

Markisprover och information om fabrikat och leverantörer finns på vicevärdsexpeditionen. 

Bostadsrättsinnehavaren är inte bunden till speciellt fabrikat eller leverantör.