Störande grannar

Om du känner dig störd så rekommenderas att du i första hand kontaktar den som stör.

I andra hand kontaktar du styrelsen. Styrelsen vill gärna bli underrättad om det förekommer störningar.

Anmälan till styrelsen

Syftet med störningsjournalen är i första hand att föreningen ska få en uppfattning om hur allvarliga störningarna är. Det är bara styrelsen som kommer att läsa din anmälan. Om styrelsen bedömer att störningarna inte är acceptabla kan styrelsen vidta rättsliga åtgärder mot den som stör. Det kan innebära att den som stör blir tvungen att flytta. Ange i din anmälan :

  • När. Tidpunkt (datum och klockslag) när störningen inträffade
  • Var. På balkongen, på gården eller annat ställe
  • Vem. Vilken granne störde dej
  • Hur. På vilket sätt blev du störd

 

Se också