Planerad installation i augusti och september 2023

26 augusti 2023

//English will follow//

Med start på onsdag den 30 augusti kommer föreningen installera s.k. överordnad styr för våra undercentraler, dvs de tre utrymmen där vi hanterar distribution av varmvatten till våra radiatorer och kranar/dusch.

Med överordnad styr kan vi och SBC bättre se och upptäcka fel med temperaturer som inte nås eller pumpar som stannar den kalla tiden på året primärt. Tanken är att kunna upptäcka ev. avvikelser och fel snabbare än i dag. 

Arbetet innebär kortare stopp/längre tid att få varmt vatten i kranar och duschar under normal arbetstid (kl. 08 - 17), men vi är utlovade temporär styrning av varmvattnet övrig tid som arbetet pågår. Kanske hinner man inte ens märka av något. 

Dagar som nu planerats för arbete är enligt nedan: 

  • 30/8 - 1/9 UC på Kapplandsgatan 2 (förser 2 - 16 med varmvatten)
  • 4/9 - 6/9 UC på Kapplandsgatan 34 (förser 18 - 46 med varmvatten)
  • 6/9 - 8/9 UC på Kapplandsgatan 68 (förser 48 - 82 med varmvatten)

Finns lite osäkerhet var någonstans mellan Kapplandsgatan 48 - 52 brytpunkten är att få värme från UC på Kapplandsgatan 34 eller 68, så skulle man uppleva sämre värme runt dessa uppgångar som inte stämmer med planerade arbetsdagar får man ha översyn med detta.

________

Starting from Wednesday, August 30th, the association will be installing what is known as central control for our sub-centers, i.e., the three spaces where we manage the distribution of hot water to our radiators and faucets/showers.

With central control, both us and SBC will have a better overview and be able to detect issues with temperatures not being reached or pumps stopping during the colder times of the year primarily. The idea is to identify any deviations or faults faster than before.

The work will result in shorter interruptions/longer times to get hot water in faucets and showers during regular working hours (8 AM - 5 PM), but temporary control of the hot water is promised during the remaining hours while the work is ongoing. You might not even notice it.

The scheduled days for the work are as follows:

  • August 30th - September 1st: Sub-center at Kapplandsgatan 2 (providing hot water to units 2 - 16)
  • September 4th - September 6th: Sub-center at Kapplandsgatan 34 (providing hot water to units 18 - 46)
  • September 6th - September 8th: Sub-center at Kapplandsgatan 68 (providing hot water to units 48 - 82)

There is a bit of uncertainty regarding the exact location around Kapplandsgatan 48 - 52. The crucial point is to receive heat from either the sub-center at Kapplandsgatan 34 or 68. If you experience reduced heat around these entrances that doesn't align with the planned workdays, please be aware of this.