En nudge för effektivare förvaltning?

15 februari 2019 Den 14 februari arrangerade Business Arena ett heldagsseminarium i Umeå om bostadsmarknaden. HSB deltog på ett flertal programpunkter, bland annat pratade Emma Sarin, projektchef HSB Living Lab om nudging och de senaste lärdomarna från HSB Living Lab.

Besökarna på Business Arena Umeå kunde under dagen lyssna till Emma Sarin, projektchef för HSB Living Lab, som deltog i en paneldiskussion under rubriken ”En ”nudge” för effektivare förvaltning”. Där beskrevs hur bostadsbolag gärna vill minska energiåtgången, återvinna avfall, spara på vatten och minska slitaget på sina fastigheter och lägenheter. Att ”nudga”, eller knuffa, hyresgäster i rätt riktning mot ett beteende som har betydelse för miljö, byggnad och inte minst de själva kan underlätta mycket, men frågan är hur. Vad finns det för goda exempel? Och hur arbetar branschen?    

I HSB Living Lab pågår idag flera forskningsprojekt som på olika sätt berör så kallad nudging eller beteendedesign. 
– Vi har undersökt om en hönsgård kan minska matsvinnet, hur vi kan få människor att duscha kortare, hur man uppmuntrar delande, främja hållbart energiberoende och vi håller just nu även på att se över hur vi kan uppmuntra människor att bete sig mer hållbart i sina kök, säger Emma Sarin.