På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

Ditt tvättbeteende kan påverka miljön – nytt forskningsprojekt ska visa hur

21 november 2019 I maj 2018 påbörjades ”The Future of the Laundry” med syftet att kartlägga hur våra tvättbeteenden kan påverka miljön. Projektet drivs av The Research Hub by Electrolux Professional och Chalmers Tekniska Högskola i tvättstudion i HSB Living Lab.
– Tvättbeteende engagerar många, och allt fler börjar ifrågasätta sina invanda tvättmönster, säger Erik Svedberg, doktorand på Chalmers.
Forskning i Tvättstudion i HSB Living Lab

Behöver vi verkligen tvätta våra kläder så ofta som vi gör idag? Den frågan ställde sig doktoranden Erik Svedberg när han påbörjade sina doktorandstudier på avdelningen för Miljösystemsanalys på institutionen för teknikens ekonomi och organisation. Från maj 2018 och fem år framåt ska Erik kartlägga människors tvättbeteende, utforska olika aspekter av tvättning och vilken betydelse dessa har för miljön. Till sin hjälp har han det ”levande forskningslabbet” HSB Living Lab, ett modulbaserat flerbostadshus på Chalmers campus i Göteborg, där forskare och studenter bor.

Huset är utformat för att forskare ska kunna utföra forskningsstudier och experiment i vardagsmiljö. Här finns bland annat 2000 uppkopplade sensorer som samlar in och analyserar data. Electrolux Professional har byggt upp en modern och annorlunda tvättstuga, som lyfts upp från källaren till entrén och ska agera som en social samlingsplats för de boende. De som valt att delta i projektet har också fått tagga sina kläder med RFID-chip, vilket gör det möjligt att mäta hur ofta ett specifikt plagg tvättas.

Kartlägger tvättbeteenden
Projektet är fortfarande i sin linda, men målet är att kunna besvara frågeställningar som om miljöpåverkan skiljer sig beroende på om du tvättar i en hushållsmaskin eller använder tvättstuga, varför människor känner ett starkt behov av att tvätta och vilka möjligheter det finns för att förändra beteenden och göra dem mer hållbara.

– Vi håller just nu på att ta fram grunddata och siktar mot publicering i början av nästa år. Något vi däremot redan nu kan fastställa är att forskningsfrågorna om tvättbeteende engagerar många, vilket är väldigt roligt. De flesta av oss är inlärda med ett visst tvättmönster, där vi känner ett behov av att tvätta kläder, även om de bara är använda en gång. Jag hoppas att vi med det här projektet kan få folk att mer aktivt reflektera över sina tvättvanor och i slutändan faktiskt förändra folks beteende. Exempelvis genom att få fler att tvätta smartare, eller minska den stress som många upplever i relation till tvätt och renlighetsnormer, säger Erik Svedberg.

Samarbete mellan Electrolux Professional och Chalmers
Bakom The Future of the Laundry står Electrolux Professional tillsammans med avdelningen Miljösystemsanalys på Chalmers och HSB Living Lab. Via initiativet The Research Hub hjälper Electrolux Professional doktorander att bedriva forskarstudier i en större kontext. Genom bland annat stipendier kan blivande forskarstudenter fördjupa sig inom en rad områden, till exempel inom beteendevetenskap och miljöteknik som Erik Svedberg fokuserar på. Electrolux Professional ligger i framkant när det kommer till hållbarhetsfrågor. De satsar mycket på forskning inom området tvätt och miljö och utvecklar ständigt sina produkter för att minimera dess miljöpåverkan. Viktoria Roos är koordinator för The Research Hub by Electrolux Professional och ser med spänning fram emot vad The Future of the Laundry  kommer att visa.

– Vi ser projektet som väldigt viktigt, att forskning pågår i ett riktigt hus med riktiga människor är unikt och ger oss en bild av hur det kan se ut i det verkliga livet. För oss är samverkan med universitet och andra företag fundamentalt för att hitta nya innovativa lösningar, för ett mer hållbart sätt att leva, avslutar Viktoria Roos.

Läs mer om The Research Hub här.