Kone ny produktsponsor till HSB Living Lab

18 december 2015 KONE, ett av världens ledande företag inom hissar, rulltrappor, portar och automatiska dörrar, går nu in som produktsponsor i bostads- och forskningsprojektet HSB Living Lab.

HSB Living Lab är en arena där man i bred samverkan ska forska och utveckla framtidens boende. Det är ett levande laboratorium, där vi kan forska på ett sätt man aldrig kunnat tidigare. KONE har nu gått in som produktsponsor med sina innovativa och energieffektiva hissar samt service med minimal miljöpåverkan.

- KONE har en lång historia av forskning och innovationsutveckling, där vi på flera sätt har lyckats revolutionera branschen när det gäller energieffektivitet och personflöde. Därför vill vi självklart också engagera oss i framtidens boende och byggande, säger Jaakko Kaivonen, VD KONE Skandinavien. 

- Vi är mycket glada över att KONE nu går in i projektet, både som produktsponsor men framförallt för att de bidrar med stort kunnande och erfarenhet inom tillgänglighet och energieffektivitet när det gäller hissar, säger Emma Sarin, projektledare HSB Living Lab.

KONEs innovationshistoria

KONE har en lång historia av banbrytande innovationer och satsar mycket resurser på forskning och utveckling. Företaget var först i världen med att lansera en hiss utan maskinrum, som i ett enda slag ökade tillgängligheten och byggmöjligheterna för hissar i flervåningshus. Företaget har också utvecklat en teknik för rullband som inte kräver någon grop under bandet. Flera av företagets forskningsmässiga framsteg har också inneburit att KONE dramatiskt kunnat minska energianvändningen i hissar och rulltrappor, något som lett till att KONE idag är den ledande leverantören i branschen inom hållbarhet. 1996 introducerades MonoSpace, marknadens första maskinrumslösa hiss. Konceptet har kontinuerligt utvecklats och KONE lanserar regelbundet nya People Flow-lösningar med ännu bättre energiprestanda.

Läs mer om KONEs arbete med innovation

För mer information, vänligen kontakta:

Jaakko Kaivonen, VD KONE Skandinavien, jaakko.kaivonen@kone.com, 08-752 35 03

Emma Sarin, Projektledare HSB Living Lab, Emma.Sarin@hsb.se, 070-675 07 00

Om KONE

KONE är ett av världens ledande företag inom hiss- och rulltrappsbranschen. I Sverige är KONE även en av de ledande företagen inom portar och automatiska dörrar. KONEs mål är att erbjuda den bästa People Flow®-upplevelsen genom att utveckla och tillhandahålla lösningar som gör det möjligt för människor att förflytta sig inom byggnader på ett smidigt, säkert och bekvämt sätt utan väntetider i en alltmer urban omgivning. KONE tillhandahåller branschledande hissar, rulltrappor, automatiska dörrar och integrerade lösningar för att förbättra personflödet inom och mellan byggnader. KONEs tjänster omfattar en byggnads hela livslängd, från designfasen till underhåll & service, reparationer och moderniseringslösningar. 2014 omsatte KONE 7,3 miljarder euro och hade över 47 000 anställda. KONEs B-aktier är noterade på NASDAQ OMX Helsinki Ltd i Finland. Läs mer på www.kone.se