På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

Nu rullar HSB Living Lab in i Göteborg

03 februari 2016 Nu på söndag den 7 februari går första lastbilen från fabriken i Emtunga med modulerna som ska bli HSB Living Lab. Huset klickas ihop på plats och ska stå färdigt inom två veckor då forskningen flyttar in.

Alla i projektet är alla på tå och taggade för resan mot framtidens boende. Minutiösa förberedelser är gjorda och mycket av forskningen är redan igång. Som arena är HSB Living Lab ett stort steg för hållbar bostadsutveckling. Med all den samlade kompetens vi nu har i starka samverkanspartner finns de bästa förutsättningar för att skapa nya material och tjänster som gagnar många generationer framöver.

Att bygga huset i moduler är en del i forskningen som ska utvärderas för framtidens bostadslösningar. Att dessutom använda tillfällig mark gör det möjligt att snabbt och enkelt få fram nya bostäder. Montaget är tidspressat och krävande och måste följa en exakt tidsplan. Man har två veckor på sig med reservation för väder och vind. Därefter tar HSB och Chalmers vid och ansvarar för det invändiga färdigställandet inför inflyttningen i juni. Byggytan på Deltaparken är dessutom mycket begränsad, så det är en utmaning att få allt att klaffa.

Söndag den 7 februari lastas modulerna på specialbyggda lastbilar i Emtunga. På måndag den 8 februari klockan 07:00 väntar en kran med 200 ton lyftkraft och extra lång hävarm på att lyfta upp modulerna från Engdahlsgatan till Deltaparken.

HSB Living Lab byggs smidigt som ett lego vilket gör att man stör omgivningen minimalt. Allt är förberett innan, väggar, kök, toaletter och fönster. Till och med de 2 000 sensorerna som forskarna ska ha att mäta de boendes beteende och vanor är redan installerat. Det är bara fasaden som ska på i efterhand.

Trafiken omdirigeras

Det är första gången i Göteborg som ett byggprojekt av den här storleken ska uppföras med hjälp av prefabricerade moduler. Under några veckor kommer trafiken att påverkas och mantrafiken kommer att påverkas och sedan en tid tillbaka förs en nära dialog med Trafikkontoret i Göteborgs stad, Västtrafik samt boende i området. Det är en utmaning att rulla in breda långtradare bland bostadshus och smala gator. Det är många moment som ska klaffa och det gäller att planera noga. Exempelvis får Electricitybussen ta en genväg över gräsmattan nere vid slänten, detta för att få plats att kunna lyfta upp modulerna. 

Transportfakta

Själva transporten genomförs med låglastade trailers, 13,35 m långa, specialbyggda för ändamålet. Modulerna fraktas i kolonn, 2-3 trailers med en modul vardera åt gången. Fordonet väger runt 28 ton. Färdväg är E20 mot Göteborg och väl framme kommer först bottenvåningen att lyftas på plats. Varje modul väger i genomsnitt 20 ton. 

Följ staplingen av HSB Living Lab här

För att så många som möjligt ska kunna följa uppbyggnaden av HSB Living Lab uppdateras hemsidan här löpande med bilder och information. Här finns skisser och beskrivningar av forskningshuset. Likaså går det att följa projektet på sociala medier. #HSBLivingLab 


Tidsschema för stapling


7 feb kl 18:00 De första modulerna lastas på Swedish Modules fabrik i Emtunga, Vara.

8 feb kl 07:00 beräknas den första modulen lyftas på plats. Därefter startar montering av bottenplan enligt rullande schema.


Vill du veta mer, kontakta

Emma Sarin, projektledare HSB Living Lab, + 46 706 75 07 00

Följ med oss på resan mot framtidens boende

HSB Living Lab är resan mot framtidens boende. Idén om ett levande lab för forskning om en hållbar boendemiljö föddes 2010 och blir nu verklighet 2016. Här på Chalmers kommer studenter och forskare bo och leva för att testa innovationer och tekniska lösningar för nästa generation bostäder. I 29 lägenheter utrustade med mätstationer och sensorer kommer upp till 40 personer leva i en föränderlig byggnad där väggar, fasader och inredning utvecklas efterhand som forskningen fortskrider. HSB Livning Lab är ett samarbete mellan 12 samverkanspartners och en unik arena för att skapa framtidens hållbara boendemiljöer.