Nu rullar HSB Living Lab in i Göteborg

03 februari 2016 Nu på söndag den 7 februari går första lastbilen från fabriken i Emtunga med modulerna som ska bli HSB Living Lab. Huset klickas ihop på plats och ska stå färdigt inom två veckor då forskningen flyttar in.

Alla i projektet är alla på tå och taggade för resan mot framtidens boende. Minutiösa förberedelser är gjorda och mycket av forskningen är redan igång. Som arena är HSB Living Lab ett stort steg för hållbar bostadsutveckling. Med all den samlade kompetens vi nu har i starka samverkanspartner finns de bästa förutsättningar för att skapa nya material och tjänster som gagnar många generationer framöver.

Att bygga huset i moduler är en del i forskningen som ska utvärderas för framtidens bostadslösningar. Att dessutom använda tillfällig mark gör det möjligt att snabbt och enkelt få fram nya bostäder. Montaget är tidspressat och krävande och måste följa en exakt tidsplan. Man har två veckor på sig med reservation för väder och vind. Därefter tar HSB och Chalmers vid och ansvarar för det invändiga färdigställandet inför inflyttningen i juni. Byggytan på Deltaparken är dessutom mycket begränsad, så det är en utmaning att få allt att klaffa.

Söndag den 7 februari lastas modulerna på specialbyggda lastbilar i Emtunga. På måndag den 8 februari klockan 07:00 väntar en kran med 200 ton lyftkraft och extra lång hävarm på att lyfta upp modulerna från Engdahlsgatan till Deltaparken.

HSB Living Lab byggs smidigt som ett lego vilket gör att man stör omgivningen minimalt. Allt är förberett innan, väggar, kök, toaletter och fönster. Till och med de 2 000 sensorerna som forskarna ska ha att mäta de boendes beteende och vanor är redan installerat. Det är bara fasaden som ska på i efterhand.

Trafiken omdirigeras

Det är första gången i Göteborg som ett byggprojekt av den här storleken ska uppföras med hjälp av prefabricerade moduler. Under några veckor kommer trafiken att påverkas och mantrafiken kommer att påverkas och sedan en tid tillbaka förs en nära dialog med Trafikkontoret i Göteborgs stad, Västtrafik samt boende i området. Det är en utmaning att rulla in breda långtradare bland bostadshus och smala gator. Det är många moment som ska klaffa och det gäller att planera noga. Exempelvis får Electricitybussen ta en genväg över gräsmattan nere vid slänten, detta för att få plats att kunna lyfta upp modulerna. 

Transportfakta

Själva transporten genomförs med låglastade trailers, 13,35 m långa, specialbyggda för ändamålet. Modulerna fraktas i kolonn, 2-3 trailers med en modul vardera åt gången. Fordonet väger runt 28 ton. Färdväg är E20 mot Göteborg och väl framme kommer först bottenvåningen att lyftas på plats. Varje modul väger i genomsnitt 20 ton. 

Följ staplingen av HSB Living Lab här

För att så många som möjligt ska kunna följa uppbyggnaden av HSB Living Lab uppdateras hemsidan här löpande med bilder och information. Här finns skisser och beskrivningar av forskningshuset. Likaså går det att följa projektet på sociala medier. #HSBLivingLab 


Tidsschema för stapling


7 feb kl 18:00 De första modulerna lastas på Swedish Modules fabrik i Emtunga, Vara.

8 feb kl 07:00 beräknas den första modulen lyftas på plats. Därefter startar montering av bottenplan enligt rullande schema.


Vill du veta mer, kontakta

Emma Sarin, projektledare HSB Living Lab, + 46 706 75 07 00

Följ med oss på resan mot framtidens boende

HSB Living Lab är resan mot framtidens boende. Idén om ett levande lab för forskning om en hållbar boendemiljö föddes 2010 och blir nu verklighet 2016. Här på Chalmers kommer studenter och forskare bo och leva för att testa innovationer och tekniska lösningar för nästa generation bostäder. I 29 lägenheter utrustade med mätstationer och sensorer kommer upp till 40 personer leva i en föränderlig byggnad där väggar, fasader och inredning utvecklas efterhand som forskningen fortskrider. HSB Livning Lab är ett samarbete mellan 12 samverkanspartners och en unik arena för att skapa framtidens hållbara boendemiljöer.