Grannsämja

Om konsten att bo tillsammans i bostadsrättsföreingen

Alla måste visa hänsyn till sina grannar, och i det ingår till exempel att inte störa någons nattsömn.

Ska du ha fest, så prata med dina grannar innan.

Att tänka på:

Det är bra att förvarna sina grannarna innan via ett enkelt meddelande i trappan. Då har fler förståelse för lite mer musik senare på kvällen.

Be grannarna att höra av sig så fort de anser att de blir störda och om de knackar på eller ringer, så sänk genast volymen. Det bästa är om nikan reda ut detta grannar emellan.

Är du den som blivit störd, så prata först med din granne. Sen kan du ringa fastighetsjouren.

Känner du att du blir störd vid upprepade tillfällen kan en kontakt med din styrelse vara ett sätt att reda ut problemet. En enstaka fest är inget att ta upp, men upplever du problemet som markant är det är bra om du noterar tid och datum för störningen, och hur du blev störd. 

Minskar inte de störningar som framkommit kan styrelsen skicka ett brev med "anmodan om rättelse". Brevet ska också upplysa personen i fråga om att han eller hon omedelbart ska sluta störa sina grannar och att störningen annars kan leda till avhysning.