Renovering

Renovering som påverkar fasta installationer som styrelsen är ansvarig för, kräver skriftligt tillstånd. Vänligen kontakta fastighetskontoret på service@abds.se eller 040-92 36 80 för mer information. 

För byte av golvbrunn står bostadsrättsinnehavaren alltid för alla kostnader i samband med detta.