Renovering

Renovering som påverkar fasta installationer som styrelsen är ansvarig för, kräver skriftligt tillstånd. Se bilagan om stadgekrav och ansökan.

För byte av golvbrunn står bostadsrättsinnehavaren alltid för alla kostnader i samband med detta.