Källsortering

Var man slänger hushållsopor och pappkartonger framgår av de plakat som finns

uppsatta i era Miljöhus. Men var gör man av det som föreningen inte har sorteringskärl för?

Kläder
På Söderkullaskolans parkeringsplats finns uppställda klädholkar där du kan lämna kläder och textil för återanvändning. Enstaka mindre textiler kan du lägga i din soppåse. Större mängder av kläder och textil ska till insamling eller grovsoporna.

Spegelglas och porslin
Lägg inte spegelglas, kristall, porslin och fönsterglas i den vanliga glasåtervinningen. Du måste ta med det till återvinningscentralen.

Grovsopor
Grovsopor kan du kasta i den container som sätts ut var 10:e vecka (alla veckor som slutar på 1) för just sådant som inte kan återvinnas i era Miljöhus. Gamla möbler, garderober, krukor, mm. Det är dock en fördel för er boende om alla hjälps åt med att slå sönder större saker innan de dumpas i containern.

Byggavfall
Rester efter din lägenhetsrenovering ska dina grannar inte behöva möta i Miljöhusen. Inte heller ska de fylla upp containrarna för grovsopor. Du får helt enkelt själv köra det till en återvinningsstation. Det blir bäst så för alla!