Ordningsregler

Vad är det för regler som gäller i fastigheterna? Grundläggande är att hänsyn alltid måste visas grannar emellan. 

För aktuella ordningsregler, vänligen se lägenhetspärm eller föreningarnas hemsidor.