Andrahandsuthyrning

Det är i första hand du som ägare av bostadsrätten som ska bruka lägenheten. För föreningen är det viktigt med bostadsrättshavare som själva bor och engagerar sig i husen. Om alltför många medlemmar hyr ut sina lägenheter kan det bli svårt för vår förening att få ihop en engagerad och fungerande styrelse. Det kan också bli dålig anslutning på gemensamma aktiviteter och liknande. Men om du exempelvis vill prova på att bo ihop med din nya partner eller om din arbetsgivare erbjuder dig ett spännande vikariat på annan ort så är det givetvis möjligt att hyra ut din bostadsrätt i andra hand.

Om du vill hyra ut din bostadsrättslägenhet i andra hand ska du alltid söka tillstånd hos styrelsen. Lämna in ansökan i god tid. För snabbast hantering gör du din ansökan direkt på https://mitthsb.hsb.se/mitthsb/arenden-felanmalan/mina-arenden/mina-andrahandsupplatelser/ . Det går även bra att ladda ned en ansökningsblankett som du fyller i och lämnar i styrelsens brevlåda på gaveln till hus 62. Blanketten hittar du på HSB - dina sidor https://www.hsb.se/malmo/om-boende/blanketter/ .

Brf Almedal följer hyresnämndens praxis vid behandlingen av ansökningar om andrahandsuthyrningar. Brf Almedal ger i normalfallet samtycke till 6 mån. uthyrning i taget, dock max 1 år. Andrahandsuthyrning är en tillfällig lösning och inte något som ska vara permanent. Vi anser att ju längre upplåtelsen varar, ju lättare väger ditt skäl.

Du blir hyresvärd när du hyr ut din bostadsrättslägenhet och därför bör du skriva ett hyresavtal med din hyresgäst. Om du hyr ut i mer än två år så bör du även se till att avtala bort rätten om besittningsskydd. Läs mer om hyresavtal och besittningsskydd på http://www.hyresnamnden.se

När du som bostadsrättsägare hyr ut din lägenhet i andra hand är det du som ägare av bostadsrätten som är ansvarig gentemot föreningen att avgiften betalas in i tid, att hyresgästen följer föreningens gemensamma regler och att det inte uppstår andra störningar. Informera därför din hyresgäst om de regler som gäller i föreningen.

Om din ansökan avslås ska styrelsen ange skäl för sitt beslut. Därefter har du möjlighet att få frågan prövad i Hyresnämnden.